SSL Certificaten

Er zijn meerdere mogelijkheden als je een SSL certificaat aanvraagt. Goedkopere certificaten worden bij aanvraag alleen tegen het whois-record gecontroleerd, wanneer de aanvrager en de gegevens in de whois gelijk zijn, wordt het certificaat uitgegeven. Verder zijn sleutelgroottes van verschillende maten zoals 128 bits, 256 bits of nog hoger.

Een certificaat kan aangeschaft worden voor een wildcard domein of een enkel domein. Een enkel domein houdt in dat het certificaat alleen bruikbaar is voor www.jouwdomein.nl. Een wildcard certificaat houdt in dat *.jouwdomein.nl gecertificeerd is. Hiermee zijn alle subdomeinen met het certificaat te beveiligen.Een EV certificaat (Extended Validation) is een duurder certificaattype. Je kan voor dit certificaattype kiezen, wanneer je je bezoekers meer zekerheid wil bieden. De bedrijfsgegevens worden hiervoor ook daadwerkelijk bij de aanvraag geverifieerd. Een groot aantal browsers geeft door deze extra stap een groen adresbalk weer. Hiermee wordt aangegeven dat het om een '100% vertrouwde' website gaat. Wanneer je een grote webshop wilt beveiligen is dit certificaat aan te raden.

Naast de keuze voor het soort certificaat validatie(domein, wildcard of uitgebreid) moet je ook rekening houden met hoofd- en subdomeinen. Lees hieronder de aandachtspunten of neem contact op voor meer informatie.

SSL Certificaten Validatieniveaus: Domein validatie, Organisatie validatie, Extended validatie
Validatie niveaus

EK-Media biedt vele verschillende certificaten aan.
Met meerde validatie niveaus:

  • Domein validatie

    In dit certificaat worden de gegevens van de domeinnaamhouder opgenomen.

  • Organisatie validatie

    In dit certificaat worden alle bedrijfsgegevens van de eigenaar gecontroleerd en opgenomen in het certificaat.

  • Extended validatie

    Dit wordt ook wel de uitgebreide validatie genoemd. In dit certificaat worden alle bedrijfsgegevens van de eigenaar van het certificaat opgenomen en grondig gecontroleerd. Kamer van koophandel uittreksels worden opgevraagd en de aanvrager wordt opgebeld om te bewijzen dat hij inderdaad de aanvrager van het certificaat is. Met dit certificaat wordt de groene balk in de browser zichtbaar.

SSL Certificaten Aandachtspunten: Hoofdddomein en su-domeinen, wildcard certificaten
Aandachtspunten

Een belangrijk aandachtspunt is dat er rekening moet worden gehouden met hoofd- en sub-domeinen, sub-domeinen worden namelijk gezien als een apart domein. Een certificaat voor jouwdomein.nl zal niet werken voor bijvoorbeeld webshop.jouwdomein.nl. Over het algemeen beschermt een SSL certificaat één specifiek domein of sub-domein. Het is een optie om verschillende certificaten voor je benodigde domeinen en sub-domeinen aan te vragen, maar dat zal vrij zeker een kostbare en tijdrovende aangelegenheid zijn.

Er bestaan ook zogeheten wildcard certificaten. Deze beveiligen het hoofddomein inclusief alle sub-domeinen. De sub-domeinen moeten zich hierbij wel op dezelfde server bevinden, en de wildcard geldt overigens maar voor één level. Dat wil zeggen dat forum.jouwdomein.nl en webshop.jouwdomein.nl door het SSL certificaat beschermd worden, maar bijvoorbeeld informatie.forum.jouwdomein.nl niet.

Tarieven SSL Certificaten
Wij bieden SSL Certificaten van Sectigo, Geotrust en Globalsign. Deze certificaten zijn weer onderverdeeld in domein validatie certificaten, organistatie validatie pakketten en extended (uitgebreide) validatie pakketten.

Standaard SSL Certificaten
Wij bieden de onderstaande standaard SSL Certificaten:

Soort Merk Type 1 Jaar 2 Jaar
Domein Validatie Sectigo PositiveSSL € 8 € 14
Domein Validatie GeoTrust RapidSLL € 10 € 19
Organistatie Validatie Sectigo InstantSLL € 35 € 65
Organistatie Validatie Sectigo PremiumSSL € 63 € 112
Extended Validatie Sectigo EV € 95 € 165
Extended Validatie Geotrust EV € 135 € 255
Alle prijzen zijn exclusief eenmalige setupkosten van € 22,50 wanneer wij de installatie dienen te verzorgen

Multi domein SSL Certificaten
Wij bieden de onderstaande multi domein SSL Certificaten:

Multidomein Merk Type 1 jaar +SAN +Wildcard 2 jaar +SAN +Wildcard
Domein Validatie Sectigo PositiveSSL € 16 € 8 € 70 € 28 € 14 € 122
Organisatie Validatie Sectigo UCC € 70 € 25 € 150 € 120 € 42 € 260
Extended Validatie Sectigo EV € 165 € 50 - € 290 € 85 -
Alle prijzen zijn exclusief eenmalige setupkosten van € 15,00 wanneer wij de installatie dienen te verzorgen

Wildcard SSL Certificaten
Wij bieden de onderstaande wildcard SSL Certificaten:

Wildcard Merk Type 1 Jaar 2 Jaar
Domein Validatie Sectigo PositiveSSL € 75 € 140
Domein Validatie GeoTrust RapidSLL € 95 € 180
Organisatie Validatie Sectigo PremiumSSL € 215 € 375
Organisatie Validatie GeoTrust TrueBusinessID € 245 € 470
Alle prijzen zijn exclusief eenmalige setupkosten van € 22,50 wanneer wij de installatie dienen te verzorgen

SSL Certificaten of informatie aanvragen?

Wil je een SSL Certificaat aanvragen? Of wil je meer informatie aanvragen over de SSL Certificaten? Neem contact op met ons.